тревога в PONS речника

Преводи за тревога в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

трево̀г|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. тревога (сигнал):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тревога в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тревога Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文