въздушна в PONS речника

Преводи за въздушна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за въздушна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

въздушна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文