въздушен в PONS речника

Преводи за въздушен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

възду̀ш|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. въздушен (отнасящ се до въздух):

2. въздушен (над земята):

3. въздушен (действащ чрез въздух):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за въздушен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

въздушен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文