Преводи за air-defence в bg»Английски речника

възду̀ш|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. въздушен (отнасящ се до въздух):

2. въздушен (над земята):

3. въздушен (действащ чрез въздух):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文