пространство в PONS речника

Преводи за пространство в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

простра̀нств|о <-а> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пространство в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пространство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文