игрище в PONS речника

Преводи за игрище в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за игрище в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

игрище Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文