памет в PONS речника

Преводи за памет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

па̀мет <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. памет и ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за памет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

памет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文