Card в PONS речника

Преводи за Card в Английски»bg речника

3. card INFOR:

Phrases:

Card Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to draw a card (from the deck) GAMES

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文