личната в PONS речника

Преводи за личната в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за личната в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

личната Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文