притежател в PONS речника

Преводи за притежател в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

притежа̀тел <-ят, -и> СЪЩ м, притежа̀телк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за притежател в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

притежател Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文