запазвам в PONS речника

Преводи за запазвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.запа̀звам нсв, запа̀зя св VERB прх

1. запазвам (съхранявам, задържам):

II.запа̀звам нсв, запа̀зя св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за запазвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

запазвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文