mistaken в PONS речника

Преводи за mistaken в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: mistake

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mistaken в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

mistaken Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文