mistaken във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mistaken в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mistaken → mistake

Вижте също: mistake

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mistaken в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
il y a erreur

mistaken в PONS речника

Преводи за mistaken в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: mistake

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mistaken в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

mistaken Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文