глупав в PONS речника

Преводи за глупав в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

глу̀пав (-а) <-и> ПРИЛ

2. глупав (празен, безсмислен):

Преводи за глупав в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

глупав Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文