лъжа в PONS речника

Преводи за лъжа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лъж|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. лъжа (неистина):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лъжа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лъжа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文