въздушно в PONS речника

Преводи за въздушно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за въздушно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

въздушно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文