бой в PONS речника

Преводи за бой в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бой1 <бо̀ят, боевѐ, бр: бо̀я> СЪЩ м

бой2 <бо̀ят, бо̀еве, бр: бо̀я> СЪЩ м разг

Преводи за бой в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

бой Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文