съоръжение в PONS речника

Преводи за съоръжение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

съоръжѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съоръжение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

съоръжение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文