течение в PONS речника

Преводи за течение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. течение (на вода):

2. течение (в помещение, място):

5. течение (на времето):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за течение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

течение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文