баня в PONS речника

Преводи за баня в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ба̀н|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за баня в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

баня Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文