пушка в PONS речника

Преводи за пушка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пу̀шк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пушка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пушка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文