Преводи за double-barrelled в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. quotation FIN (estimate):

Преводи за double-barrelled в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

двуцѐвк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

чифтѐ <-та> СЪЩ ср разг

пу̀шк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

курс <ку̀рсът, ку̀рсове, бр: ку̀рса> СЪЩ м

5. курс ФИН:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文