кули в PONS речника

Преводи за кули в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кули в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кули Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文