улица в PONS речника

Преводи за улица в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

у̀лиц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за улица в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

улица Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文