организация в PONS речника

Преводи за организация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

организа̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. организация (обединение от хора):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за организация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

организация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文