действие в PONS речника

Преводи за действие в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дѐйстви|е <-я> СЪЩ ср

7. действие ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за действие в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

действие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文