погасителна в PONS речника

Преводи за погасителна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за погасителна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

погасителна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文