обединение в PONS речника

Преводи за обединение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обединѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. обединение (обединяване, сливане):

2. обединение (съюз):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обединение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обединение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文