сливане в PONS речника

Преводи за сливане в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

слѝван|е <-ия> СЪЩ ср

1. сливане ИКОН (на предприятия):

2. сливане ЮР, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сливане в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

сливане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文