уведомление в PONS речника

Преводи за уведомление в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

уведомлѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за уведомление в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

уведомление Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文