увеличаване в PONS речника

Преводи за увеличаване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

увелича̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за увеличаване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
increment a. FIN

увеличаване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文