заплата в PONS речника

Преводи за заплата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

запла̀т|а <-ата, -и> СЪЩ ж

  заплата ЮР, ФИН

  Преводи за заплата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  Индивидуални преводни двойки

  заплата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文