изоставане в PONS речника

Преводи за изоставане в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изоста̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изоставане в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

изоставане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文