график в PONS речника

Преводи за график в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гра̀фи|к <-кът, -ци, бр: -ка> СЪЩ м

графѝ|к <-кът, -ци> СЪЩ м, графѝчк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за график в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

график Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文