влаковете в PONS речника

Преводи за влаковете в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

влак <вла̀кът, вла̀кове, бр: вла̀ка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за влаковете в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

влаковете Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文