товари в PONS речника

Преводи за товари в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

това̀р <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. товар и ТЪРГ (стока, багаж):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за товари в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

товари Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文