деня в PONS речника

Преводи за деня в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ден <деня̀т, дни, бр: дѐна> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за деня в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

деня Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文