резултати в PONS речника

Преводи за резултати в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

резулта̀т <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ, ФИН, ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за резултати в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

резултати Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文