църковен в PONS речника

Преводи за църковен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за църковен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

църковен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文