actual в PONS речника

Преводи за actual в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

actual INFOR
Индивидуални преводни двойки

Преводи за actual в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

actual Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文