концентрация в PONS речника

Преводи за концентрация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

концентра̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за концентрация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

концентрация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文