пропорционално в PONS речника

Преводи за пропорционално в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за пропорционално в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пропорционално Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文