отказвам в PONS речника

Преводи за отказвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.отка̀звам нсв, отка̀жа св VERB нпрх

1. отказвам (отговарям отрицателно):

II.отка̀звам нсв, отка̀жа св VERB рефл

отказвам отказвам се:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отказвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отказвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文