futures в PONS речника

Преводи за futures в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. future:

future a. LING
future COM
Индивидуални преводни двойки

Преводи за futures в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

futures Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文