перспектива в PONS речника

Преводи за перспектива в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

перспектѝв|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. перспектива и прен ИКОН (далечина, простор):

Преводи за перспектива в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

перспектива Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文