персонал в PONS речника

Преводи за персонал в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

персона̀л <-ът> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за персонал в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

персонал Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文