crew в PONS речника

Преводи за crew в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: crow2, crow1

I.crow2 <crowed > [krəʊ, Am kroʊ] Brit: <crew, crowed > Brit: <crew> СЪЩ

I.crow2 <crowed > [krəʊ, Am kroʊ] Brit: <crew, crowed > Brit: <crew> СЪЩ

Преводи за crew в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

crew Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文