clerical в PONS речника

Преводи за clerical в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за clerical в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

clerical Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文