consumer в PONS речника

Преводи за consumer в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. consumer COM:

2. consumer LAW:

3. consumer ECON:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за consumer в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

consumer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文