готови в PONS речника

Преводи за готови в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гото̀в (-а) <-и> ПРИЛ

1. готов (приготвен, завършен):

2. готов (да направи нщ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за готови в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

готови Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文